Plaťte jen za to, co se Vám skutečně zaplatí!

login

Inkasso Servis s.r.o. je  evropská mezinárodní společnost působící v oblasti správy pohledávek, tzv. Receivables Management Services. Naše služby poskytujeme šité na míru každému klientovi. A platí se u nás jen za to, co skutečně vymůžeme!

Fakturační servis

Od našich zákazníků přebíráme data z jejich účetních informačních systémů. Export je možné provést pouhým kliknutím. Na základě těchto údajů jsou vystavovány a rozesílány faktury. Pomocí čárového kódu jsou evidovány ty z nich, které se z jakýchkoli důvodů vrátí jako nedoručené. V případě změny sídla adresáta dochází k okamžitému vyhledání nové adresy a opětovnému zaslání faktur. V případě neuhrazení faktur ve lhůtě splatnosti postupujeme dané případy mimosoudnímu řešení.

Mimosoudní řešení

Pokud nebyla pohledávka v termínu splatnosti řádně uhrazena, kontaktujeme dlužníka s cílem dohodnout se na způsobu a termínu úhrady dané pohledávky. Tento proces zahrnuje telefonáty, zasílání upomínek tištěnou i elektronickou formou, nastavování splátkových kalendářů, apod. Procesy je možné  nastavit individuálně dle typu dlužníka. Veškerá komunikace s dlužníkem včetně telefonátů je dostupná v našem interním systému, do kterého máte online přístup zdarma.

Soudní řešení

Pokud se mimosoudní řešení ukáže jako neúčinné, následuje analýza daného případu a vydání doporučení k dalšímu postupu včetně časového a finančního odhadu řešení. V případech, kdy je to pro klienta výhodné, následuje soudní řízení, případně exekuce.

Etický kodex společnosti Inkasso Servis s.r.o.

1. Všechny státní i místní zákony a nařízení budou přísně dodržovány.

2. Obchod bude veden cestou rozvíjející a podporující respekt a důvěru v oblasti správy pohledávek.

3. Jednotlivé obchodní případy budou spravovány rychle, výkonně a profesionálně.

4. Osobní nedotknutelnost dlužníka bude respektována za každých podmínek.

5. Všechny získané informace budou předmětem ochrany dat.

Óska eftir upplýsingum eða fundi

Nafn fyrirtækis
Kennitala
Aðsetur
Póstfang
Sími
Tengiliður
Netfang
Viðskiptabanki
Athugasemdir